Veelvoorkomende motorstoringen bij elektromotoren

+

Wat is een elektromotor?

Een elektromotor is een machine die elektrische energie kan omzetten in mechanische energie waarmee een werktuig aangedreven kan worden.

In deze tijd behoort de elektromotor tot één van de meest gebruikte elektromechanische apparaten. Elektromotor wordt erg veel gebruikt in huishoudelijke apparaten zoals bijvoorbeeld voor een wasmachine, koelkast, stofzuiger of in de ventilator, die ervoor zorgt dat de processor van de computer koelt.

Overal in industriële omgevingen maakt men gebruik van elektromotoren. Ze worden steeds complexer en technischer, hetgeen een soms een uitdaging vormt om ze optimaal draaiende te houden.

Het is heel belangrijk om te weten, dat de oorzaken van problemen met elektromotoren en aandrijvingen niet enkel te wijten zijn aan enkel expertise.

Motorstoringen bij elektromotoren kunnen zowel mechanische als elektrische problemen zijn. Door van de juiste kennis gebruik te maken, kan dat een verschil gaan uitmaken tussen hoge uitgaven bij uitval en beter kunnen beschikken over bedrijfsmiddelen.

Meest voorkomende oorzaken motorstoringen.

De twee oorzaken, die vaker voorkomen bij motorstoringen, zijn een defecte isolatie van wikkelingen en slijtage van lagers. Deze twee oorzaken zijn te wijten aan zeer verscheidene redenen.

Alle elektrische, elektronische en mechanische apparatuur zal op den duur met problemen te kampen hebben, die door motorstoringen veroorzaakt zullen zijn. Ook in een industriële omgeving komt dit voor.

Menselijke oorzaken.

De elektromotoren, die in de industrie worden gebruikt, worden constant geperfectioneerd om beter prestaties te kunnen leveren.

Ze behoren tot complexe apparatuur, waarvoor veel kennis is vereist om ermee om te kunnen te gaan. Echter houden sommige bedrijven geen rekening hiermee en schenken geen aandacht aan de opleiding van hun werknemers. Dit resulteert in nadelige gevolgen zoals geen juist gebruik van de middelen.

In geval er bijvoorbeeld een motorstoring mocht optreden, is het effectiever om een deskundige in te schakelen om de oorzaak van het probleem vast te stellen en de motoren te herstellen, in plaats van de apparatuur zelf te demonteren.

De risico bestaat dat het probleem kan verergeren met de kans tot meer ongelukken en extra uitgaven.

Een andere menselijke oorzaak, die ook vaak voorkomt, is operationele overbelasting.

Voor het besparen van tijd of om aan een plotselinge hogere vraag tegemoet te kunnen komen, zetten bedrijven te veel machines in.

Dit werkt averechts en in plaats van beter prestatie, heeft deze overbelasting tot gevolg dat de middelen grotendeels uitvallen.

Op lange termijn levert dit dus geen win-win situatie op.

Overige oorzaken

Behalve de mogelijke defecten in de machinebouw, komen smeringsfouten ook het meest voor als oorzaken van defecten in de industrieel. Deze vormen de kern van de problemen met de lager afdichtingen en doen zich voor wanneer er zich stof of vuil op het smeermiddel ophoopt.

Het stof of vuil verzamelt zich op het smeermiddel vooral tijdens de hogedruk reiniging of tijdens de aan-uit-fase.

Indien dit het geval is, zal dit te merken zijn aan het verdachte geluid, van de motor tijdens het draaien.

Bij niet juiste aansluiting van de apparatuur en als de aanwijzingen van de fabrikant niet op de correcte manier worden opgevolgd bijvoorbeeld ten aanzien van vermogen en spanning, kan de motor te maken krijgen met pieken. Als deze pieken vaker voorkomen, kunnen de spoelen en transformatoren beschadigd raken

Andere oorzaken van motorstoring van elektromotoren, die kunnen voorkomen in de industrie, zijn van corrosie tot mechanische breuk tot brand.

Het is daarom altijd beter om technische ondersteuning te vragen om de oorzaak van de storingen te kunnen bepalen.

elektromotor wikkelen

Het (her)wikkelen van elektronische motoren.

Het verbranden van de elektronische motor is veelal de reden voor (her)wikkelen van een elektronische motor.

De oorzaak hiertoe is in de meeste gevallen de aanwezigheid van vocht, overbelasting of foutief ingestelde thermische beveiligingen of schakelapparatuur.

Een elektromotor wikkelen moet deskundig geschieden. Wikkelen van een elektronische motor is “ouderwets handwerk”.

elektromotor reviseren

Reviseren van elektromotoren.

Een elektromotor reviseren wil zeggen het nalopen en herstellen van een elektromotor. Na zo een elektromotor revisie kan deze weer voor langere periode goed functioneren.

In Nederland is vocht in elektromotoren een veel voorkomend probleem.

Dit komt vooral wanneer de motoren buiten worden gebruikt of regelmatig gereinigd worden.

Wanneer er te veel water in de motor is, heeft dit tussen de wikkelingen (doorslag) kortsluiting tot gevolg.

De motor valt uit en de mogelijkheid bestaat dat onherstelbare schade wordt aangericht.